Badanie postawy ciała

Badanie postawy ciała obejmuje

  • neurorozwojową ocena postawy dziecka
  • ocenę postawy metodą Tadeusza Kasperczyka
  • pomiary za pomocą zestawu Duometr Plus

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unia Europejska