Terapia Integracji Sensorycznej Bielsko

Diagnoza procesów integracji sensorycznej - Obejmuje 2-3 spotkania z dzieckiem i rodzicami trwające po około 60 minut w zależności od aktywności i nastroju dziecka w trakcie których przeprowadza się obserwację dziecka w zabawie spontanicznej, wywiad, a u dzieci powyżej 4. roku życia Obserwację Kliniczną i Testy Południowo-Kalifornijskie. Na podstawie badań i obserwacji terapeuta przygotowuje pisemną diagnozę, która zawiera wyniki prób i testów oraz wnioski. Po omówieniu diagnozy terapeuta proponuje indywidualnie dobrany plan terapii. Ponadto rodzice otrzymują wskazówki terapeutyczne, które powinni realizować w domu.

Indywidualne zajęcia prowadzone metodą integracji sensorycznej – integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, układ przedsionkowy- ruch, proprioceptywny - czucie ciała, smak, węch), następnie segreguje je, rozpoznaje, interpretuje i integruje ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, tak by mogły być użyte w konkretnym, celowym działaniu np. kiedy dziecko gra z tatą w piłkę, musi widzieć gdzie znajduje się tata, obserwować tor piłki, podążać za nią, złapać i kopnąć, tak by doleciała do taty a dziecko nie straciło równowagi.

Czasami dochodzi do zaburzeń integracji sensorycznej, wtedy dzieci mogą reagować na niektóre bodźce w sposób przesadny (nadwrażliwość) lub niedostateczny (podwrażliwość). Są dzieci z nadwrażliwością dotykową, które nie lubią być dotykane, drażnią je metki, dzieci z nadwrażliwością słuchową, które słyszą dźwięki, których inne osoby nawet nie zauważają i przez to mają problemy z zasypianiem, zaburzenia mogą dotyczyć również układu przedsionkowego, wtedy dzieci unikają placów zabaw, boją się wspinać, wchodzić po schodach. Natomiast dzieci z podwrażliwością nie reagują na słabe bodźce i same poszukują silniejszych np. lubią się zderzać z innymi, kręcą się w kółko, są nadpobudliwe.

Terapia prowadzona jest na sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt m.in. kolorowe piłki, materace, trampolina, podwieszane platformy. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, gdyż polegają one na zabawie- metodycznej, ukierunkowanej ale wciąż zabawie. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka, nie są zbyt łatwe ani zbyt trudne.

Objawy zaburzeń:

 • trudności w uczeniu się (kłopoty w czytaniu, pisaniu, koncentracji uwagi)
 • problemy ruchowe (trudności z równowagą, koordynacją ruchową, częste potykanie się)
 • nadwrażliwość dotykowa (unikanie niektórych faktur, niechęć do czesania, mycia)
 • nadpobudliwość
 • trudności w mówieniu
 • unikanie placów zabaw (huśtawki, karuzele)
 • problemy z samoobsługą (ubieranie się, jedzenie, mycie)

Dla kogo terapia sensoryczna SI?

 • Dzieci z trudnościami w uczeniu się, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, słaba koncentracja uwagi
 • Dzieci z ADHD, ADD
 • Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Dzieci autystycznych, z zespołem Aspargera
 • Dzieci opóźnionych psycho-ruchowo
 • Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Prowadzimy zajęcia terapii integracji sensorycznej na terenie Bielska-Białej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unia Europejska