Rehabilitacja dzieci

Obejmuje masaż i ćwiczenia z wykorzystaniem m.in. elementów metody NDT Bobath, PNF, integracji sensorycznej. Terapia dobierana indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka dla dzieci powyżej 1 roku życia

Oferta skierowana m.in. dla dzieci:

  • z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • z zespołem Downa
  • z przepukliną oponowo-rdzeniową
  • z opóźnieniem rozwoju ruchowego
  • z otyłością

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unia Europejska