Rehabilitacja niemowląt

Obejmuje ćwiczenia z wykorzystaniem elementów metody NDT Bobath, masaż oraz ćwiczenia rozluźniające. Pierwsze spotkanie poświęcone jest na wywiad z rodzicami, obserwację dziecka, wskazówki pielęgnacyjne i terapeutyczne.

Oferta skierowana dla dzieci u których wykryto:

  • asymetrię ułożeniową
  • nieprawidłowe napięcie mięśniowe (obniżone lub wzmożone)
  • opóźnienie rozwoju ruchowego
  • kręcz szyi
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zespół Downa
  • wcześniactwo
  • deformację stóp (stopa końsko-szpotawa)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unia Europejska